Khô Cá Bò 500gr (Miếng Chữ Nhật)

125.000

07 6789 4759