Khô Cá Đù 1 Nắng Loại Xẻ 500gr

100.000

07 6789 4759