Khô Cá Đù Một Nắng Loại 14-16 Con/kg (500g)

110.000

07 6789 4759