Khô Cá Hố Xẻ Không Tẩm 500g

100.000

07 6789 4759