Mực Khô Loại 38-40 Con/Kg (500g)

Liên hệ

07 6789 4759