Khô Cá Phèn Xẻ Tẩm Gia Vị (500g)

110.000

07 6789 4759